Att skapa en mötesplats & konstnärsresidens 

Residens Gunnerud startades upp med initiativ av Alma Löv Museums konstnärliga ledare Stella Broos och husets ägare Anders Ramström. Projektet startades för att skapa fler mötesplatser i bygden, arrangera kurser och evenemang som ett utbud för allmänheten, erbjuda kulturutövare en gemensam arbetsplats och för att skapa ett konstnärsresidens för att bjuda in konstnärer från hela världen. Projektet beviljades stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling för att utveckla vissa delar av verksamheten. I samarbetet ingår en rad olika kulturaktörer; Västanå Teater, Origo Film, Lars Andersson (författare), Kari Løvaas (litteraturvetare/författare), Karin Aspenström (roman- och manusförfattare), Stina Bergman (filmare), Staffan Jofjell (fotograf), Christofer Bocker (dramatiker), Alma Manusutbildning och Konstfrämjandet. Vi samarbetar även med många konstnärer och flera institutioner. I huset sitter även företagen Journalia och Nira Lant.

Våra visioner i korthet

- Att skapa en symbolisk plats för konstens utveckling med ett icke-kommersiellt syfte 

- Att sammanföra personer, organisationer som verkar med och i olika kulturområden.

- Att arbeta med lokal förankring men även att tillföra kompetens från andra delar av landet, samt att tillföra internationell kunskap.

- Att skapa ett nav för kunskapsutveckling

- Att förvandla ett fd ålderdomshem, vackert belägen  nära  Alma Löv Museum och Mårbacka till en plats som skapar en kreativ atmosfär som drar till sig olika aktörer, ett nav som även ger avkastning och inspiration åt andra och annat.

- Att eftersträva en hög kvalitativ nivå ingår i målet.

- Att upplåta permanenta arbetsrum till en låg ersättning motsvarande driftskostnaderna till flera kulturaktörer

- Att eftersträva synergieffekter genom samarbete, gränsöverskridande projekt.

- Att involvera lokalbefolkningen genom deltagande och inbjudningar till arrangemang, samtal

- Att på olika sätt utveckla Selma Lagerlöfs hembygd Östra Ämtervik var anläggningen finns.

- Att anläggningen blir en öppen plats där alla är välkomna.

- Att verka för gästateljeer, artists in residence i samarbete med Region Värmland och Iaspis.

- Att göra platsen till en tummelplats för nytänkande, experiment och skapa en atmosfär bla genom inredning som  är tillåtande och som  frigör kreativ energi.

- Att ha förfogande över ett tiotal sovrum för gästande kulturskapare till låg kostnad.

- Att låta kulturarv och nyskapande mötas. 

- Att ge plats åt det avvikande, experimentella, även internationell konst på hög nivå

- Att ta tillvara på kompetens och kunnande samt en tradition som finns i trakten.